Renkaiden talviaikainen säilytys saattaa sinun päänvaivasi lisäksi aiheuttaa ongelmia myös renkaille. Oikealla säilytyksellä arvokkaiden renkaiden ominaisuudet säilyvät paremmin pitkähkön kausisäilytyksen aikana.

Ren­kais­ta on luonnollisesti huo­leh­dit­ta­va sil­loinkin, kun ne ei­vät ole paikalleen asen­net­tu­na. Hel­poi­ten ren­kai­den säi­ly­tyk­sen voit hoi­taa käyt­tä­mäl­lä ren­gas­ho­tel­lia.

Rengashotellien hyvät ja huonot puolet

Ren­gas­ho­tel­lin käy­tös­sä on useita etuja: ren­kai­ta ei edes välttämättä tar­vit­se vaih­taa it­se, ja kos­ka ren­kai­ta ei joudu pi­tämään omis­sa nur­kis­sa, ti­laa jää muuhun käyttöön enemmän. Myös­kään autonren­kai­den ja van­tei­den puh­dis­tuk­ses­ta saatika kuntotar­kas­tuk­ses­ta ei tässä tapauksessa yleensä tar­vit­se huo­leh­tia it­se.

Pesu ei kuitenkaan au­to­maat­ti­ses­ti kuu­lu halvimpaan pe­rus­hin­tai­seen kau­si­säi­ly­tyk­seen, jo­ten tämä kan­nat­taa aina tar­kas­taa erik­seen, mikäli sellaisen palvelun haluaa. Ren­gas­ho­tel­lit säi­lyt­tä­vät kesären­kaat pitkän talven ajan oi­keis­sa olo­suh­teis­sa, ja renkaat on myös va­kuu­tet­tu koko säi­ly­tyk­sen ajan.

Huo­no puo­li on se, et­tä hotellipal­ve­lu mak­saa. Toi­nen huo­no puo­li on taas se, et­tä jos tal­vi sattuu yllättämään tai kesä on aikaisessa, suurin osa au­toi­li­jois­ta ha­lu­aa vaih­dat­taa ren­kaat alle heti, jo­ten oman vaih­to­a­jan saa­mi­nen voi ol­lakin varsin han­ka­laa. Tästä ongelmasta pääsee sillä, että vaihtaa renkaat aina itse. Myös it­se vaih­de­tut ren­kaat voi huoletta toi­mit­taa ren­gas­ho­tel­liin kau­si­säi­ly­tyk­seen.

Oikeanlainen säilytys pidentää renkaiden käyttöikää

Rengashotelleissa renkaat säilytetään huolellisesti pestyinä renkaille parhaissa olosuhteissa. Asiakkaan niin halutessa huolehditaan myös renkaiden vaihdosta ja kuntotarkistuksesta, johon kuuluu esimerkiksi kuvion syvyys ja ilmanpaineiden tarkistus. Lisäksi rengashotelli yleensä muistuttaa, kun kausittainen renkaiden vaihdon aika lähestyy.

Mitä palveluun kuuluu?

Tietenkin palvelut vaihtelevat liikkeiden välillä, mutta pääsääntöisesti rengashotellit tarjoavat hyvin samankaltaisia asioita. Ensisijaisesti palveluun kuuluu renkaiden asianmukainen säilytys ja yleensä myös renkaiden kunnon tarkastus.

Palvelu on erittäin nopeaa ja laadukasta, kuten netissä olevilla kasino ilman rekisteröitymistä sivustoilla.

Tavallisesti ennen säilytyksen alkamista liike puhdistaa renkaat ja vanteet, mutta toki asiakkaan itse vaihtaessa renkaat ne voivat olla puhtaat jo rengashotelliin tuotaessa. Arvokkaat renkaat ovat vakuutettuja liikkeiden puolesta, joten voit olla täysin huoletta.

Monet liikkeet lähettävät muistutuksia renkaiden vaihtoajan lähestyessä, jotta yllätyksiltä vältyttäisiin. Lopuksi ehkä mukavin palvelu on se, että omista varastoista vapautuu tilaa muulle tavaralle, ja aikasi säästyy muuhun kuin renkaista huolehtimiseen.

Hinnoittelu eri liikkeissä

Palvelun hinta ja saatavuus vaihtelevat eri liikkeissä, joten pyydä aina tarjous lähimmistä rengashotelleista. Näin saat selville, mitä palveluun kuuluu kussakin liikkeessä ja millaisia lisäpalveluita talvisäilytykseen on mahdollista ostaa. Tässäkin asiassa hintavertailu kannattaa!

Yhteenveto

Oikealla säilytyksellä renkaiden käyttöominaisuudet säilyvät paremmin talvisäilytyksen aikana. Paras säilytyspaikka renkaille on viileä ja pimeä paikka, jossa renkaisiin ei pääse kohdistumaan ylimääräistä puristusta tai jännitystä.

Renkaita ei kannata jättää autotalliin, jos vaarana on esimerkiksi se, että ne joutuvat kosketuksiin kemikaalien kanssa. Pannuhuone tai ullakkokaan eivät ole oikeita paikkoja säilyttää renkaita, koska niiden korkea lämpötila ja mahdollinen suora auringon paiste kovettavat kumia heikentäen renkaan ominaisuuksia. Renkaiden varastointi saattaa olla hankalaa pienissä tiloissa.