Katalysaattori eli katti on laite, joka löytyy useimpien autojen pakojärjestelmästä. Se auttaa vähentämään auton päästöjä muuntamalla haitallisia epäpuhtauksia vähemmän haitallisiksi.

Miksi autoissa on katalysaattori?

Tärkein syy siihen, miksi autoissa on katalysaattori, on päästöjen vähentäminen. Muuntamalla haitallisia epäpuhtauksia vähemmän haitallisiksi katalysaattori auttaa pitämään ilman puhtaana. Lisäksi katalysaattori voi auttaa parantamaan polttoainetaloutta ja moottorin suorituskykyä.

Miten katalysaattori toimii?

Katalysaattori toimii siten, että pakokaasut johdetaan katalysaattorin kennomaisen rakenteen lävitse. Nämä kennot ovat yleensä keraamisia, tai toisinaan myös metallifoliosta valmistettuja. Auton pakokaasut reagoivat kennon materiaalien kanssa, neutralisoiden saasteellista ilmaa.

Kennomainen rakenne lisää kosketuspinta-alaa ilman kanssa, jolloin mahdollisimman suuri osa pakoilman saasteista saisi kosketusta kennon neutralisoivien katalyyttimetallien kanssa. Kennorakenteen pinta-ala voi olla helposti yli jalkapallokentän kokoinen.

Yleisimmät katalysaattorissa käytetyt katalyyttimetallit ovat platina ja rhodium. Nämä katalyyttimetallit katalysoivat erilaisia kemiallisia reaktioita, joiden seurauksena pakoaasujen saasteet muuttuvat vähemmän haitallisempaan muotoon.

Milloin katalysaattori pitäisi vaihtaa?

Katalysaattorin vaihtoväli vaihtelee paljolti autosi merkin ja mallin mukaan.

Tiensä loppuun tullut katalysaattori voi oireilla useammalla eri tavalla.

Jos autollasi on käynnistysongelmia, syynä saattaa olla viallinen katalysaattori. Myös moottorivalon syttymisen takana saattaa olla katalysaattorin virheellinen toiminta. Mikäli autosi ei läpäise päästötestiä katsastuksessa, todennäköisesti kyse on katalysaattorista.

Mikäli autosi oireilee, vie se huollettavaksi osaavaan huoltoon. Katalysaattorin vaihtaminen voi olla kallista, joten on tärkeää varmistaa, että se on todella vaihdettava, ennen kuin se tehdään.

Missä katalysaattori sijaitsee?

Katalysaattori sijaitsee useimpien autojen pakojärjestelmässä. Se sijaitsee yleensä moottorin ja äänenvaimentimen välissä.

Katalysaattorin kennomainen rakenne on suljettu teräksiseen koteloon, joka muistuttaa ulkoisesti äänenvaimenninta.

Erilaiset katalysaattorityypit

Säädettävä katalysaattori

Säädettävä katalysaattori on katalysaattorityyppi, joka käyttää yhtä tai useampaa happitunnistinta eli lamba-anturia. Anturien avulla säädetään moottorin ilman ja polttoaineen suhdetta, jotta saavutettaisiin mahdollisimman puhdas palamisreaktio, jolloin myös päästöjä syntyy vähemmän.

Kiinteä katalysaattori

Kiinteä katalysaattori on katalysaattorityyppi, joka ei vaikuta polttoaineen ja ilman säätelyyn. Sitä löytyy vanhemmista autoista, ja sitä käytettiin ennen kuin markkinoille tuli säädettäviä malleja.

Diesel-hapetuskatalysaattori

Dieselhapetuskatalysaattori on eräänlainen katalysaattori, joka on suunniteltu käytettäväksi dieselmoottoreissa. Se auttaa vähentämään päästöjä hapettamalla pakokaasun haitallisia epäpuhtauksia.

Dieselmoottoreissa tarvitaan erilaista katalysaattoria, koska niissä poltetaan dieselpolttoainetta, joka on raskaampaa ja hiilipitoisempaa kuin bensiini.

Selektiivinen katalysaattori

Selektiivinen katalysaattori on katalysaattorityyppi, joka vähentää päästöjä muuttamalla kemiallisen reaktion avulla NOx (typen oksidit) pakokaasussa typeksi ja vedeksi. Selektiivinen katalysaattori käyttää hyväkseen AdBlue-nestettä, joka reagoi typen oksidien kanssa.

Varaava NOx katalysaattori

Varaava katalysaattori eroaa jatkuvasti puhdistavasta katalysaattorista siten, että se toimii kahdessa eri vaiheessa.

Ensin katalysaattori hapettaa pakokaasut, ja regeneroi ne hapettamisen jälkeen. Hapettumisen avulla pakokaasut palavat loppuun tehokkaammin. Toisessa vaiheessa pakokaasut rikastetaan, jotta päästöt saataisiin pienemmäksi.